Rekrutacja

16 maja 2022 r.

Rozpoczęcie naboru do szkół ponadpodstawowych. Na platformie Vulcan - kandydat wypełnia wniosek elektroniczny »

Wybór własnych preferencji jest kluczową decyzją w uzupełnianiu wniosku. W danej szkole można wybrać wszystkie proponowane zawody, pod warunkiem uporządkowania kierunków w kolejności od tych najbardziej do najmniej preferowanych.

Prezentujemy nasze kierunki kształcena:

kierunki


1. Nasza OFERTA na platformie Vulcan

Punktacja w poszczególnych kierunkach:


TECHNIKUM

L.p.

ZAWÓD

MINIMALNA
LICZBA PUNKTÓW

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY ZE ŚWIADECTWA

1.

Technik spedytor

85

język polski, matematyka, informatyka, technika

2.

Technik logistyk

85

język polski, matematyka, informatyka, technika

3.

Technik transportu kolejowego

85

język polski, matematyka, informatyka, technika

4.

Technik mechatronik

85

język polski, matematyka, informatyka, technika

5.

Technik teleinformatyk

85

język polski, matematyka, informatyka, technika

6.

Technik mechanik

85

język polski, matematyka, informatyka, technika

7.

Technik spawalnictwa

85

język polski, matematyka, informatyka, technika

8.

Technik elektryk

85

język polski, matematyka, informatyka, technika


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

L.p.

ZAWÓD

MINIMALNA
LICZBA PUNKTÓW

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY ZE ŚWIADECTWA

1.

Kierowca mechanik

30

język polski, matematyka, informatyka, technika

2.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

30

język polski, matematyka, informatyka, technika


2. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej   (druk PDF) »   |  (druk DOC) »

INTERNAT


1. Kwestionariusz przyjęcia do internatu (PDF) »
2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dla mieszkańca internatu (PDF) »
LINK do aplikacji umożliwiającej wypełnianie dokumentu w pliku PDF