Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

otwarty2021 link

Poniżej prezentujemy kierunki kształcenia w naszej szkole

Prezentujemy nasze kierunki kształcena:

kierunki

Prezentujemy szkolenie mundurowe:

szkolenie

Prezentujemy zawody:

teleinformatyk

Prezentujemy zawód:

kolejowy

Prezentujemy zawód:

spawalnctwa

Prezentujemy zawód

spedytor

Prezentujemy zawód:

logistyk

Prezentujemy zawód:

elektryk

Prezentujemy zawody:

mechanik1

Prezentujemy zawód

kierowca

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu '